🍀Vietsub🍀L.O./.E Story #19🍀 NU'EST lấy may đầu năm 2020 – phần 1🍀Vietsub🍀L.O./\.E Story #19🍀 NU'EST lấy may đầu năm 2020 – phần 1
Vietsub L.O./.E Story #19 NU’EST lấy may đầu năm 2020 – phần 1 Trans: Dư, Phương, Hương Time: Dư Type: Dư Enc: Thừa.

関連ツイート


https://twitter.com/manyu__0809/status/1250323451975327745


https://twitter.com/manyu_chacha/status/1250312397039923202