Flow around a Joukowski airfoil (AoA = 20 deg.)Flow around a Joukowski airfoil (AoA = 20 deg.)

関連ツイート


https://twitter.com/u3f_nm/status/1272554084952731652