Pengenalan ikon aplikasi PAINT kelas 3Pengenalan ikon aplikasi PAINT kelas 3
pelajaran mapel TIK materi mengenal ikon aplikasi paint untuk kelas 3 agar mudah untuk dipahami.

関連ツイート


https://twitter.com/______10281022/status/1285492089707323392
https://twitter.com/nunnopktpp/status/1285491692607422464


https://twitter.com/kwldt/status/1285488206977196032