Hoa Hồng TaraHoa Hồng Tara
Vẫn biết sinh lão bệnh tử, được mất đời người là vô thường không tránh khỏi…sao ta vẫn ko khỏi tiếc thương… Nó luôn cảm thấy hồng Tezza như…

関連ツイート