Còn vài bữa nữa thì nhóm t-ara sẽ trở lại . Mình mong các bn sẽ là fan của các chị ấyCòn vài bữa nữa thì nhóm t-ara sẽ trở lại . Mình mong các bn sẽ là fan của các chị ấy

関連ツイート