200117 《WayV》 Happy WayV Day200117 《WayV》 Happy WayV Day
2020.01.17 Happy WayV Day~~ #威神V0117出道一周年# #威神V# #WayV[超话]# #WeiShenV# http://t.cn/A6vXFD2I.

関連ツイート


https://twitter.com/Poppyardnptr_/status/1219023631092613120


https://twitter.com/sicxheng/status/1219003357408268288