Lời Việt 🏳️‍🌈 Tears Stole the Heart – Ailee (Secret OST)Lời Việt 🏳️‍🌈 Tears Stole the Heart – Ailee (Secret OST)
Liệu dòng nước mắt có thể nào không Làm tim tôi mất vào khoảng không Và làm người đừng cách xa, về bên tôi ️ Đây là 1 bài hát về tình…

関連ツイート